Watertank voor Kenia

Na een zeer lange onzekere periode is het toch voor elkaar gekomen. In Nakuru hebben ze het bouwen van de watertanks in het 6T-project weer kunnen opstarten.
Hierbij een foto en Certificate of Appreciation van de door ons gesponsorde en geadopteerde 10.000 liter watertank in de Regio Nakuru, Kenia.
Tanknummer HN 2014 is opgeleverd, inclusief plaatsten van ca 100 bomen en de aanwezigheid van een goed Toilet.

Wederom konden wij veel Keniaanse families echt gelukkig maken.
Tot nu toe zijn totaal 5500 watertanks gebouwd.
Het wordt er groener door de bomen, gezonder door het schone water en je ziet meer en meer economische activiteiten.

Woensdag 20 december overhandigde onze voorzitter Willem Duker aan Erik Graafland een cheque van € 5000,-

We hebben als club maar liefst € 29.000,- kunnen bijdragen aan de restauratie van de Nieuwe Kerk. Deze gelden komen uit de opbrengst van het organiseren van drie jaar een Requiem scratch.

Op 20 december is er een laatste bijdrage van 5.000,- euro overhandigd door voorzitter Willem Duker aan Wilko Blaak (hoofd Oude en Nieuwe Kerk). Vanuit de organisatie Nieuwe Kerk waren tevens aanwezig Erik Graafland (fondsenwerving) en Carol van Dam (verhuur en onderhoud). Vanuit de Scratch organisatie Elzo de Boer. Vanuit Rotary Vrijhof Delft; Willem Duker, Josée Claassen Johannes van Silfhout, Hans van Breugem, Martin Plomp en Jet Verloove.

De restauratie van de Nieuwe Kerk heeft jaren geduurd. Het is door de organisatie dan ook onmogelijk om aan te geven waar het geld precies aan is besteed. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe de verlichting de stenen uitlicht en het geheel in balans brengt. Ik had wel eens eerder naar boven gekeken maar wordt nu getroffen door de schoonheid ervan.’ Aldus Willem Dukker. ‘Wij zijn trots dat wij hier als Rotaryclub Vrijhof aan bij hebben mogen dragen’.

Ook de heer Blaak sprak een woord van dank uit: ‘Het is mooi om te zien dat er mensen zijn die zich al die jaren betrokken hebben getoond. Die een actie zoals de scratch hebben opgezet om daar niet alleen zelf plezier aan te beleven maar daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Tijdens de recente (her)openingsweken is voor het eerst echt goed zichtbaar geworden wat al die jaren van inspanning opgeleverd heeft. Wij hebben daar waardering voor en bedanken jullie voor jullie bijdragen.’

Onze club heeft 19 december jl ook een bescheiden bijdrage van 2.000,- euro geleverd aan de Lutherse Kerk ten behoeve van de uitlichten aan de buitenkant. De bijdrage voor de Nieuwe Kerk heeft mede bijgedragen aan het uitlichten van de schoonheid van de binnenkant. Daarmee hebben we in deze donkere dagen van het jaar toch als club ons licht laten schijnen op en in twee schitterende Delftse iconen van de stad Delft. Plekken waar mensen zich verbonden voelen. Het is mooi dat wij daarvan deel mogen uitmaken.

Meer lezen over de restauratie van de Nieuwe Kerk?

https://oudeennieuwekerkdelft.nl/restauratie-nieuwe-kerk/restauratieprogramma/aanleiding

Why is Rotary Delft-Vrijhof supporting the water shop program?


Willem Duker, president of the Rotary Club Delft Vrijhof:

“Rotary Club Delft-Vrijhof has a long tradition in supporting innovative projects in Developing Countries to strengthen local villagers and communities in their wellbeing. For more than 50 years we have been directly involved in doing so.

The watershop program we recently supported is unique in its simplicity: Purifying saline water and making it available as safe clean drinking water for people in province Gujarat, India. People are able to fetch water 24/7 at the watershops. In order to make good for the operational costs, people contribute a locally acceptable price for the clean water.

Being part of the Rotary Community we often try to join hands in setting up projects having the potential to scale up rapidly. The watershops project in Gujarat  delivers such a project and we are happy to be informed that a number of other Rotary Clubs around the world have already agreed to join this program in order to generate the scale up.

Together we are strong. Rotary Club Delft-Vrijhof is convinced that in supporting this program a long term and sustainable goal of water solution is promoted. We invite other Rotary Clubs and organizations also to join and help providing clean drinking water for the less fortuned people.”

For more information see watershops.com

 

50-jarig jubileum van onze Engelse zusterclub Chislehurst

 

 

Community Service en Fondsenwerving

Rotary is een wereldwijde beweging die dienstbaar is aan de samenleving. Het motto van Rotary is dan ook ‘Service above Self’. Rotaryclubs ondersteunen goede doelen en organiseren activiteiten om fondsen te werven. Dit noemen wij ‘Community Service’. De belangrijkste activiteit van Rotaryclub Delft Vrijhof op dit gebied was het organiseren van een  ‘Mozart scratch’. Dat is een kooruitvoering waarin zangers uit het hele land in één dag, onder leiding van een professionele dirigent, het Requiem van Mozart instuderen en ’s avonds uitvoeren. Van tevoren hebben de zangers uiteraard al thuis geoefend. Bij de uitvoering wordt het koor van amateurzangers bijgestaan door professionele solisten en muzikanten. Deelnemers aan de uitvoering betalen voor hun deelname en het bezoekend publiek betaalt uiteraard voor de entree. De opbrengst gaat naar het goede doel. De laatste scratch van mei 2017 leverde een opbrengst op van netto maar liefst € 7.000,-. Het komt ten goede aan  de restauratie van de Nieuwe Kerk en de verlichting van de Lutherse kerk.

In het verleden heeft Rotaryclub Delft Vrijhof ook andere activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor goede doelen, zoals een dienstenveiling, diners, golfclinics en de verkoop van glühwein op Lichtjesavond.  Deze activiteiten worden georganiseerd door onze commissie Community Service.

De kas van Community Service wordt verder gevuld door jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de leden van de club. Voor het beheer van de gelden die worden geworven is een speciale stichting in het leven geroepen. Voorzitter van de stichting is ons lid Tim Dröge.

Algemene achtergrondinformatie en jaarverslagen (klik op de links hieronder om de pdf-bestanden te downloaden):

Willem Duker is de nieuwe voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 juni jl. trad het nieuwe bestuur van de club aan. Geke Blok droeg het voorzitterschap en de bijbehorende keten over aan Willem Duker. Het nieuwe bestuur voor het Rotaryjaar 2017-2018 bestaat, naast Willem en Geke, verder uit: Josée Claassen (secretaris), Cees van Vliet (penningmeester) en Hanneke Naaborg (inkomend voorzitter).

 

Meezingen in Delft op 13 mei was weer een succes

 

 

Zaterdag 13 mei organiseerde onze club weer een scratchuitvoering van het Requiem van Mozart (KV 626) in de Oude Kerk in Delft.

De opbrengsten zijn bestemd voor de restauratie van de Nieuwe Kerk en het aanlichten van de Lutherse Kerk.

Zangers vanuit het hele land studeerden in één dag (zaterdag 13 mei van 10.00 tot 17.30 uur) onder leiding van dirigent Raymond Honing het befaamde requiem in. Uiteraard hebben ze thuis al geoefend. ’s Avonds werd het stuk opgevoerd voor een volle kerk, de stoelen waren tot op de laatste plaats bezet. Netto opbrengst € 7.000,-.

 

Delft Vrijhof slimste club uit de regio

Eindstand IQ quizRC Delft Vrijhof is de slimste serviceclub uit de regio. Dat mogen we rustig concluderen na de laatste Interservice IQ-quiz, die in februari werd gehouden. Van de 27 deelnemende teams eindigde onze club als hoogste. In de eindstand werden wij weliswaar tweede, maar het team dat boven ons stond in de eindstand, was een docententeam van de middelbare school waar de IQ-quiz plaatsvond. Het docententeam deed eigenlijk ‘hors concours’ mee, maar mocht toch met de eer gaan strijken. Ons team bestond uit: Geke Blok (en partner Jan), Josée Claassen (en partner Frank), Ed Drok, Do van Eys, Nico Jouwe, Wim van de Pol, Tuky Santillian (en partner Wim) en Dick Rehorst. De opbrengst van het evenement (ruim 8.000 euro) ging naar de stichting Make A Wish.

Lees hier de volledige lijst met vragen en antwoorden (download als pdf).

Onze club overhandigt cheque van 10.000 euro voor restauratie Nieuwe Kerk

Het grote meezingconcert in de Oude Kerk op 10 mei jl. heeft een bedrag opgeleverd van maar liefst tienduizend euro. Dit bedrag gaat naar de restauratie van de Nieuwe Kerk. Op vrijdag 27 juni overhandigde (oud-) voorzitter Sjef Kleyweg van Rotaryclub Delft Vrijhof, organisator van het concert, de cheque van tienduizend euro aan het College van Kerkrentmeesters.

De overhandiging van de cheque vond plaats in de Nieuwe Kerk. Namens het College van Kerkrentmeesters nam voorzitter Arco Valkenburg (3e van links op de foto) de cheque in ontvangst uit handen van Sjef Kleyweg, voorzitter van RC Delft Vrijhof in het afgelopen jaar.

Meezingconcert
Het fraaie bedrag was de opbrengst van het meezingconcert dat op 10 mei jl. in de Oude Kerk werd gehouden. Een kleine vierhonderd amateurzangers uit heel Nederland brachten op die dag het Requiem van Mozart ten gehore in de Oude Kerk. De zangers studeerden het beroemde stuk in één dag in onder leiding van dirigent Chris Pouw. ’s Avonds brachten zij het Requiem ten gehore voor een volle kerk. Deelnamekosten, kaartverkoop en sponsorbijdragen leverden uiteindelijk  tienduizend euro op.

Dankbaar
De organisatie van het meezingconcert, ook wel ‘scratch’ genoemd, was in handen van de stichting Meezingen in Delft. Deze stichting is speciaal door Rotaryclub Delft Vrijhof in het leven geroepen voor de organisatie van het concert. Motor achter het evenement is Josée Claassen, voorzitter van Meezingen in Delft en lid van Rotaryclub Delft Vrijhof. “We hebben een fantastisch concert gehad met gedreven amateurzangers die echt uit heel Nederland kwamen, een enthousiast publiek en gulle sponsoren”, aldus een blije Claassen. “We zijn dan ook veel dank verschuldigd aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!”

Op de foto vlnr: Ard Pruisers, Wilg van de Wal (fondsenwervers voor de restauratie) en Arco Valkenburg namens de Nieuwe Kerk en Sjef Kleyweg, Josée Claassen en Do van Eys namens RC Delft Vrijhof.

Beveiligd: Een gezellig dagje Kröller Möller

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken: