Onze club overhandigt cheque van 10.000 euro voor restauratie Nieuwe Kerk

Het grote meezingconcert in de Oude Kerk op 10 mei jl. heeft een bedrag opgeleverd van maar liefst tienduizend euro. Dit bedrag gaat naar de restauratie van de Nieuwe Kerk. Op vrijdag 27 juni overhandigde (oud-) voorzitter Sjef Kleyweg van Rotaryclub Delft Vrijhof, organisator van het concert, de cheque van tienduizend euro aan het College van Kerkrentmeesters.

De overhandiging van de cheque vond plaats in de Nieuwe Kerk. Namens het College van Kerkrentmeesters nam voorzitter Arco Valkenburg (3e van links op de foto) de cheque in ontvangst uit handen van Sjef Kleyweg, voorzitter van RC Delft Vrijhof in het afgelopen jaar.

Meezingconcert
Het fraaie bedrag was de opbrengst van het meezingconcert dat op 10 mei jl. in de Oude Kerk werd gehouden. Een kleine vierhonderd amateurzangers uit heel Nederland brachten op die dag het Requiem van Mozart ten gehore in de Oude Kerk. De zangers studeerden het beroemde stuk in één dag in onder leiding van dirigent Chris Pouw. ’s Avonds brachten zij het Requiem ten gehore voor een volle kerk. Deelnamekosten, kaartverkoop en sponsorbijdragen leverden uiteindelijk  tienduizend euro op.

Dankbaar
De organisatie van het meezingconcert, ook wel ‘scratch’ genoemd, was in handen van de stichting Meezingen in Delft. Deze stichting is speciaal door Rotaryclub Delft Vrijhof in het leven geroepen voor de organisatie van het concert. Motor achter het evenement is Josée Claassen, voorzitter van Meezingen in Delft en lid van Rotaryclub Delft Vrijhof. “We hebben een fantastisch concert gehad met gedreven amateurzangers die echt uit heel Nederland kwamen, een enthousiast publiek en gulle sponsoren”, aldus een blije Claassen. “We zijn dan ook veel dank verschuldigd aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!”

Op de foto vlnr: Ard Pruisers, Wilg van de Wal (fondsenwervers voor de restauratie) en Arco Valkenburg namens de Nieuwe Kerk en Sjef Kleyweg, Josée Claassen en Do van Eys namens RC Delft Vrijhof.