Woensdag 20 december overhandigde onze voorzitter Willem Duker aan Erik Graafland een cheque van € 5000,-

We hebben als club maar liefst € 29.000,- kunnen bijdragen aan de restauratie van de Nieuwe Kerk. Deze gelden komen uit de opbrengst van het organiseren van drie jaar een Requiem scratch.

Op 20 december is er een laatste bijdrage van 5.000,- euro overhandigd door voorzitter Willem Duker aan Wilko Blaak (hoofd Oude en Nieuwe Kerk). Vanuit de organisatie Nieuwe Kerk waren tevens aanwezig Erik Graafland (fondsenwerving) en Carol van Dam (verhuur en onderhoud). Vanuit de Scratch organisatie Elzo de Boer. Vanuit Rotary Vrijhof Delft; Willem Duker, Josée Claassen Johannes van Silfhout, Hans van Breugem, Martin Plomp en Jet Verloove.

De restauratie van de Nieuwe Kerk heeft jaren geduurd. Het is door de organisatie dan ook onmogelijk om aan te geven waar het geld precies aan is besteed. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe de verlichting de stenen uitlicht en het geheel in balans brengt. Ik had wel eens eerder naar boven gekeken maar wordt nu getroffen door de schoonheid ervan.’ Aldus Willem Dukker. ‘Wij zijn trots dat wij hier als Rotaryclub Vrijhof aan bij hebben mogen dragen’.

Ook de heer Blaak sprak een woord van dank uit: ‘Het is mooi om te zien dat er mensen zijn die zich al die jaren betrokken hebben getoond. Die een actie zoals de scratch hebben opgezet om daar niet alleen zelf plezier aan te beleven maar daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Tijdens de recente (her)openingsweken is voor het eerst echt goed zichtbaar geworden wat al die jaren van inspanning opgeleverd heeft. Wij hebben daar waardering voor en bedanken jullie voor jullie bijdragen.’

Onze club heeft 19 december jl ook een bescheiden bijdrage van 2.000,- euro geleverd aan de Lutherse Kerk ten behoeve van de uitlichten aan de buitenkant. De bijdrage voor de Nieuwe Kerk heeft mede bijgedragen aan het uitlichten van de schoonheid van de binnenkant. Daarmee hebben we in deze donkere dagen van het jaar toch als club ons licht laten schijnen op en in twee schitterende Delftse iconen van de stad Delft. Plekken waar mensen zich verbonden voelen. Het is mooi dat wij daarvan deel mogen uitmaken.

Meer lezen over de restauratie van de Nieuwe Kerk?

https://oudeennieuwekerkdelft.nl/restauratie-nieuwe-kerk/restauratieprogramma/aanleiding