Community Service Delft Vrijhof doneert ruim 3.500 euro

hortus_oculus
Onze club steunde in 2019 o.a. de Hortus Oculus bij World Art Delft.

De Stichting Community Service Delft-Vrijhof heeft over het boekjaar 2018-2019 in totaal voor € 3.515,— aan donaties verstrekt. Dit bedrag is als volgt verdeeld. Een bijdrage van € 250,— werd verstrekt aan de natuurtuin Rijswijk. De Delftse Stichting Madame Ouaga ontving € 765,— voor de vervanging van een kapotte waterpomp in Tampèlga, Burkina Faso. Een gift van € 1.500,— ging naar de Vrienden van Museum Het Prinsenhof als sponsobijdrage voor de tentoonstelling over de 17e eeuwse Delftse meesterschilder Pieter de Hoogh. Ten slotte overhandigde onze club een cheque van € 1.000,— aan de Stichting Vrienden van World Art in Delft als bijdrage aan de Hortus Oculus, de belevingstuin met beeldende kunst voor zowel mensen met een visuele beperking als de ziende mens. De speciaal ontworpen tuin is ingebed in het landschappelijk beeldenpark Land Art Delft, een groene oase tussen Rotterdam en Den Haag.

De Stichting Community service Delft-Vrijhof heeft ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging, door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen die een algemeen maatschappelijk belang nastreven op sociaal of cultureel gebied en aan instellingen die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.
De stichting probeert deze doelstelling te bereiken door via donaties en fundraisingsacties gelden in te zamelen en uit die gelden bijdragen te verstrekken aan personen of instellingen die naar het oordeel van het bestuur en de Rotary club Delft Vrijhof steun behoeven. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit Tim Dröge (penningmeester) en Martin Plomp (bestuurder).
De bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding van kosten.

Over het boekjaar 2018-2019 (1-7-2018 t/m 30-6-2019) bestonden de inkomsten uit € 4.150,- aan donaties. Aan het eind van het boekjaar was nog een bedrag van ongeveer € 7.200,— beschikbaar.
De Stichting Community service Delft-Vrijhof is gevestigd, p/a Westvest 38, 2611 AZ Delft en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41145184. Het RSIN nummer is: 816071275.

Willem Duker is de nieuwe voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 juni jl. trad het nieuwe bestuur van de club aan. Geke Blok droeg het voorzitterschap en de bijbehorende keten over aan Willem Duker. Het nieuwe bestuur voor het Rotaryjaar 2017-2018 bestaat, naast Willem en Geke, verder uit: Josée Claassen (secretaris), Cees van Vliet (penningmeester) en Hanneke Naaborg (inkomend voorzitter).