Vocational Service & Programma

Vocational Service kun je wel de kern van Rotary noemen. Praten over dilemma’s in je beroep, dat gebeurt tijdens de activiteiten die de commissie Vocational Service organiseert.

Als je lid bent van een Rotaryclub word je geacht hoge ethische normen te hanteren in je werk. Dat is mooi geformuleerd, maar de praktijk van alledag is vaak weerbarstig. Dus hoe doe je dat dan? Tegen welke problemen loop je aan? En hoe ga je daarmee om? Daarover praten we met elkaar tijdens die Vocational Service bijeenkomsten. Omdat we vertrouwd zijn met elkaar, gebeurt dat op een hele open, elkaar kritisch bevragende, maar ook steunende manier. Dankzij onze diversiteit krijg je soms verrassende adviezen en word je op nieuwe ideeën gebracht!

De commissie Vocational Service organiseert tenminste vier keer per jaar een bijeenkomst, tijdens de clubbijeenkomsten, op daartoe door onszelf aangegeven data. Daarnaast zijn de leden èn aspirant leden van onze club een keer per maand op donderdagavond welkom om over vraagstukken in het werk met elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten bestaan doorgaans uit een voordracht van een spreker uit de eigen club of een gast, gevolgd door een gesprek hierover en een maaltijd.

Eenmaal per jaar organiseert Vocational Service zogenaamde ‘tafeltjes van zes’. Dat zijn bijeenkomsten bij leden thuis waar met zes Rotarians gesproken wordt over dilemma’s in het beroep. Dat gebeurt aan de hand van een thema dat de commissie voorgesteld heeft. Omdat je dan in een klein gezelschap bent, is het mogelijk flink de diepte in te gaan met het bespreken van de thematiek. Deze ‘avondje van zes’ ervaren we als een zeer waardevolle aanvulling op de reguliere bijeenkomsten.

 

Programma

Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten is er meestal een spreker, die een interessant, prikkelend, meeslepend, grappig of onderhoudend verhaal vertelt, waarover we onderling verder praten.

De programmacommissie zorgt voor het vinden van sprekers en boeiende onderwerpen. Die sprekers komen zowel uit de eigen geleding, die rijk geschakeerd is vanwege de diversiteit aan beroepen die we in onze club hebben, als van buiten de club. Het houden van een verhaal voor onze club kan overigens een mooie gelegenheid bieden kennis te maken met ons. Mocht je daar iets voor voelen, leg dan contact met ons. Zie daarvoor de contactgegevens op deze website.

Rotary heeft enkele mooie tradities, waar de programmacommissie haar voordeel mee kan doen. Zo houden wij allemaal een zogenaamde ‘beroepspraatje’ waarin we over ons vak vertellen en daarmee geven we aan mensen die slechts een algemeen beeld van een beroep hebben een prachtig inkijkje. Het idee daarachter is het begrip voor elkaar te vergroten. Zo kom je te weten wat een notaris allemaal nog meer doet dan aktes laten passeren bij de verkoop van huizen of hoor je van een agrariër met heel bijzondere koeien dat het een misvatting is dat zijn werk alleen bestaat uit de koeien in de wei laten en een keer per dag naar de stal om te melken. Tijdens die beroepspraatjes komen ook dilemma’s aan de orde. Hoe gaat een fysiotherapeute om met de balans tussen goede patiëntenzorg en de administratieve rompslomp die nodig is om geld te verdienen, maar tegelijk hindert dat de zorg optimaal is?

Een andere traditie binnen Rotary is het ‘levensbericht’. Een van de leden vertelt ons over haar of zijn leven, verhalen over een leven met ups en downs. Dat zijn kostbare momenten in de club, want het gaat om heel persoonlijke verhalen die maken dat we elkaar nog veel beter leren kennen. Zo’n levensverhaal vergt een grote mate van openheid. Dat vertel je pas wanneer je je echt thuis voelt in de club. Je wordt daar na verloop van tijd voor uitgenodigd, maar je kiest daarvoor altijd je eigen moment. Het zijn verhalen waarvan we elkaar beloven dat we de gepaste vertrouwelijkheid betrachten, zoals dat bij vrienden te doen gebruikelijk is.

Twee andere commissies zorgen voor een deel van de invulling van het programma: Vocational Service en Fellowship, zie de informatie over deze twee commissies. Twee keer per jaar besteden we aandacht aan het reilen en zeilen van onze club tijdens de bijeenkomsten. Dat heet ‘clubzaken’. We bespreken dan of we vinden dat we nog steeds de goede dingen doen en of we dat op de goede manier doen, we lopen alle commissies langs en bespreken de financiën.

En tenslotte: jaarlijks, tijdens een feestelijke bijeenkomst zwaaien we de voorzitter van dat Rotary-jaar uit en begroeten we de nieuwe, want bij Rotary rouleren de functies.