Community Service en Fondsenwerving

Rotary is een wereldwijde beweging die dienstbaar is aan de samenleving. Het motto van Rotary is dan ook ‘Service above Self’. Rotaryclubs ondersteunen goede doelen en organiseren activiteiten om fondsen te werven. Dit noemen wij ‘Community Service’. De belangrijkste activiteit van Rotaryclub Delft Vrijhof op dit gebied was het organiseren van een  ‘Mozart scratch’. Dat is een kooruitvoering waarin zangers uit het hele land in één dag, onder leiding van een professionele dirigent, het Requiem van Mozart instuderen en ’s avonds uitvoeren. Van tevoren hebben de zangers uiteraard al thuis geoefend. Bij de uitvoering wordt het koor van amateurzangers bijgestaan door professionele solisten en muzikanten. Deelnemers aan de uitvoering betalen voor hun deelname en het bezoekend publiek betaalt uiteraard voor de entree. De opbrengst gaat naar het goede doel. De laatste scratch van mei 2017 leverde een opbrengst op van netto maar liefst € 7.000,-. Het komt ten goede aan  de restauratie van de Nieuwe Kerk en de verlichting van de Lutherse kerk.

In het verleden heeft Rotaryclub Delft Vrijhof ook andere activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor goede doelen, zoals een dienstenveiling, diners, golfclinics en de verkoop van glühwein op Lichtjesavond.  Deze activiteiten worden georganiseerd door onze commissie Community Service.

De kas van Community Service wordt verder gevuld door jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de leden van de club. Voor het beheer van de gelden die worden geworven is een speciale stichting in het leven geroepen. Voorzitter van de stichting is ons lid Tim Dröge.

Algemene achtergrondinformatie en jaarverslagen (klik op de links hieronder om de pdf-bestanden te downloaden):