Community Service en Fondsenwerving

Rotary is een wereldwijde beweging die dienstbaar is aan de samenleving. Het motto van Rotary is dan ook ‘Service above Self’. Rotaryclubs ondersteunen goede doelen en organiseren activiteiten om fondsen te werven. Dit noemen wij ‘Community Service’. De belangrijkste activiteit van Rotaryclub Delft Vrijhof op dit gebied is het organiseren van een jaarlijkse ‘Mozart scratch’. Dat is een kooruitvoering waarin zangers uit het hele land in één dag, onder leiding van een professionele dirigent, het Requiem van Mozart instuderen en ‘s avonds uitvoeren. Van tevoren hebben de zangers uitaard al thuis geoefend. Bij de uitvoering wordt het koor van amateurzangers bijgestaan door professionele solisten en muzikanten. Deelnemers aan de uitvoering betalen voor hun deelname en het bezoekend publiek betaalt uiteraard voor de entree. De opbrengst gaat naar het goede doel. De laatste scratch van mei 2016 leverde een recordopbrengst op van maar liefst € 14.000,-.

In het verleden heeft Rotaryclub Delft Vrijhof ook andere activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor goede doelen, zoals een dienstenveiling, diners, golfclinics en de verkoop van glühwein op Lichtjesavond.  Deze activiteiten worden georganiseerd door een speciale commissie Community Service.

De kas van Community Service wordt verder gevuld door jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de leden van de club. Voor het beheer van de gelden die worden geworven is een speciale stichting in het leven geroepen. Voorzitter van de stichting is ons lid Tim Dröge.

Omdat het organiseren van de Mozart scratch een dusdanig groot aantal activiteiten omvat, is hiervoor eveneens een aparte stichting opgericht, de stichting Meezingen in Delft. Voorzitter van deze stichting is ons lid Josée Claassen. Onder de noemer Meezingen in Delft wordt ook publiciteit en reclame gemaakt voor de Mozart scratch. Meer informatie is te vinden op de website www.meezingenindelft.nl.

Algemene achtergrondinformatie en jaarverslagen (klik op de links hieronder om de pdf-bestanden te downloaden):

Donaties stichting community service Rotaryclub Delft Vrijhof
26-4-2017 bieslandhof € 350,00 sponsoring concert bieslandhof
21-6-2017 pieter van foreest € 600,00
23-6-2017 stg vrienden van reinier de graaf € 255,00 kinder afdeling RDGG
5-7-2017 camarata € 750,00 thalia’s lusthoff
21-9-2017 stg vrienden hospice € 2.800,00 donatie sta op stoel
21-9-2017 stg vrienden van reinier de graaf € 800,00 donatie de maakbare wereld
21-9-2017 shelterbox nederland € 750,00 donatie stg maarten
29-11-2017 stg gezinshereniging vluchtelingen delft € 200,00
12-9-2018 stg child surgery vietnam € 250,00 donatie natuurtuin rijswijk
15-1-2019 stg vriendenMuseum Prinsenhof,Delft € 1.500,00 tentoonstelling Pieter de Hoogh
15-1-2019 stichting Madame Ouaga € 765,00
30-1-2019 hortus Oculus € 1.000,00 blindentuin,WAD

 

Fondsenwerving

Het verlenen van service aan anderen, simpelweg: een ander een handje helpen, dat is een van de doelen van Rotary. Vaak help je mensen door hun materiële omstandigheden beter te maken en daarvoor is geld nodig, geld dat we door middel van fondswervingsactiviteiten bij elkaar brengen.

Zo hebben we inmiddels acht keer een meezing-concert georganiseerd, waarbij het Requiem van Mozart uitgevoerd werd in de Oude Kerk van Delft. Daar kwamen vele honderden zangers op af, die een heerlijke dag hadden en honderden concertgangers, die naar een mooi concert konden luisteren. De laatste drie keer bracht dat gemiddeld € 10.000 op.

We organiseerden een diensten-veiling die ook zo’n € 10.000 opleverde.

We verkochten glühwein en minced pies op de Kerstmarkt, waarbij bleek dat de huisarts uit onze club ook een glansrijke carrière als verkoper had kunnen hebben.

Zaterdag 9 mei 2020 organiseren wij weer een meezing-concert in de Oude Kerk van Delft.
Die dag willen wij, met een paar honderd zangers, het Requiem van Brahms uitvoeren.

En we zijn aan het broeden op een nieuw muziekevenement dat flink de aandacht gaat trekken in Delft en omgeving… Nieuwsgierig geworden? Of heb je zelf ideeën over een nieuw project? Join the club!