Onze club

Onze club komt iedere dinsdag bijeen tussen 12.00 en 13.45 uur in restaurant de Schaapskooi, Korftlaan 3 te Delft, telefoon aldaar: (015) 213 4495.
Wij zijn momenteel een lunchclub, maar komen iedere laatste dinsdag van de maand ‘s avonds bijeen, tussen 17.30 en 20.00 uur. Het doel is om tot een vaste combinatie van lunch- en avondbijeenkomsten te komen. Dat maakt het voor (buiten Delft) werkende leden gemakkelijker om regelmatig aan de bijeenkomsten deel te nemen.