Lid worden

Rotary Delft Vrijhof is een club die bestaat uit circa 40 leden, vrouwen en mannen, met allerlei verschillende beroepen. Die diversiteit maakt onze club zo aantrekkelijk. Je ontmoet er mensen die je in je normale beroeps-, familie- en vriendenkring niet zomaar tegenkomt. Leden van onze club zijn (of waren) werkzaam in de zakenwereld, in de agrarische sector, de dienstverlening, de zorg, de overheidssector, de kunsten en de wetenschappen.

Wij zijn een zogeheten lunchclub, dat wil zeggen dat een groot deel van onze bijeenkomsten tussen de middag plaatsvinden, maar voor mensen die zich tussen de middag moeilijk vrij kunnen maken zijn we eveneens aantrekkelijk, omdat we ook twee reguliere avondbijeenkomsten per maand hebben.

De lunchbijeenkomsten van onze club vinden plaats op dinsdag van 12.00 – 13.45 uur in ‘De Schaapskooi’, Korftlaan 3 te Delft.
Zie voor meer informatie over het programma van deze bijeenkomsten onder Vocational Service & Programma.
Om een indruk te krijgen van de concrete invulling hiervan zie het onderdeel ‘Programma’.

Elke laatste dinsdag van de maand, komen we ’s avonds bij elkaar, van 17.30 uur tot 19.45 uur in WestCord Hotel, Olof Palmestraat 2 te Delft.

Elke tweede donderdagavond van de maand treffen we elkaar tussen 18.00 – 20.00 uur in restaurant VOC, Oude Delft 125 te Delft. Zie ‘De avondbijeenkomsten’ voor meer toelichting.

Daarnaast zien we elkaar bij allerlei activiteiten die we gezamenlijk organiseren. Zie voor meer toelichting ‘Clubactiviteiten’.

De meesten van ons hebben een type baan waarbij ze grotendeels baas zijn over hun eigen agenda en plannen hun werkzaamheden zo dat zij frequent de lunchbijeenkomsten op dinsdag kunnen bijwonen. Voor wie dat lastig is, is er het avondlidmaatschap. Zij worden daarnaast ook van harte uitgenodigd de lunchbijeenkomsten en andere activiteiten bij te wonen zo vaak zij kunnen.

Heeft u belangstelling eens kennis te komen maken? Neem dan contact met ons op via het daartoe geëigende formulier op deze web-site: contactpagina. We ontmoeten u graag!

De avondbijeenkomsten

Speciaal voor de leden die zich moeilijk vrij kunnen maken tussen de middag zijn er avondbijeenkomsten; elke laatste dinsdag van de maand en elke tweede donderdagavond van de maand.

De bijeenkomsten op de laatste dinsdagavond van de maand zijn onderdeel van het jaarprogramma van onze club. Zie voor meer informatie hierover onder ‘Clubzaken’: Vocational Service & Programma op deze web-site. Voor een concrete invulling van het programma zie het onderdeel ‘Programma’ op deze website.

Elke tweede donderdag van de maand staat de avondbijeenkomst in het teken van het met elkaar van gedachten wisselen over beroep gerelateerde kwesties. De onderwerpen lopen uiteen: wat motiveert ons echt in ons beroep, wat zijn daarin de lastige kwesties, de ethische dilemma’s en hoe zouden we daarmee om kunnen gaan? De avond begint met een korte inleiding van een van de deelnemers en vervolgens wordt daar over doorgepraat terwijl een maaltijd genoten wordt. De sfeer is informeel en vertrouwd, waardoor er diepgang in de gesprekken ontstaat.

De bijeenkomsten vinden plaats in restaurant VOC, Oude Delft 125 te Delft.

Voor belangstellenden voor onze club zijn de donderdagavond-bijeenkomsten een goede mogelijkheid de sfeer te proeven en te ontdekken of Rotary Club Delft Vrijhof bij hen past. We nodigen dan ook graag geïnteresseerde gasten uit voor deze bijeenkomsten.

Heeft u belangstelling eens kennis te komen maken?  Neem dan contact met ons op via het daartoe geëigende formulier op deze web-site: contactpagina. We ontmoeten u graag!

Lid worden

Heeft u interesse om lid te worden van Rotaryclub Delft Vrijhof? Neem contact op met ons via de contactpagina.

 • Wij zoeken mensen:
  die in hun beroep iets uitstralen. Die nu al tijd en aandacht besteden aan wat Rotary bezighoudt: de ethische aspecten van hun beroepsuitoefening, dienstbaarheid aan de samenleving
 • die (bij voorkeur) de diversiteit in onze club groter maken
 • die hun bevindingen in hun beroep en de dilemma’s daarin graag met ons delen
 • die passen bij het onderling vertrouwen dat wij in onze clubleden hebben
 • die in staat en bereid zijn hun agenda zo in te richten dat ze veel aanwezig kunnen zijn bij de activiteiten van onze club en zich daarvoor ook actief willen inzetten.

 Uit welke lidmaatschapsvormen kunnen potentiële leden kiezen?  

  ● Aspirant lidmaatschap gedurende maximaal een jaar

Veel potentiële leden hebben een druk leven, weten niet goed of Rotary wel wat voor hen is. Daarvoor is het aspirant lidmaatschap in het leven geroepen. Aspirant-leden kunnen gedurende een jaar deelnemen aan de activiteiten van onze Rotaryclub en betalen in die periode alleen voor de lunch- en diner-kosten en voor de overige activiteiten in die periode waaraan zij hebben deelgenomen en/of waarvoor zij zich hebben aangemeld. De kosten voor de bijeenkomsten op dinsdagen zijn:
lunch € 14,75 en diner € 25,00, all in. Voor de donderdagavond-bijeenkomsten zijn de kosten € 26,50, exclusief drankjes.

Na een jaar aspirant lidmaatschap (of desgewenst eerder) kan het aspirant-lid besluiten lid te worden. Daartoe zijn dan drie verschillende mogelijkheden.

  ●  Gewoon lidmaatschap

Een gewoon lidmaatschap geeft toegang tot alle activiteiten van de club en tot het nationale en internationale netwerk. U kunt deelnemen aan alle lunch- en avondbijeenkomsten, de internationale contacten van onze club en aan alle fellowship-bijeenkomsten buiten de reguliere bijeenkomsten om. Daarnaast participeert u in een of meer commissies van onze club.

De kosten van het gewone lidmaatschap bedragen € 630 per jaar. Hiervan is € 425 bestemd voor de kosten van lunches en diners op de dinsdagen; het restant bestaat uit afdracht aan onze, de landelijke en internationale Rotary organisatie. Deze bedragen zijn exclusief de diner-kosten op de tweede donderdagavond van de maand en exclusief de kosten van fellowship- en internationale activiteiten.

  ●  Avondlidmaatschap

Personen die zich niet overdag kunnen vrijmaken voor de clublunches, kunnen avondlid worden. Het avond lidmaatschap is ook een optie voor oud-leden, die vertrokken zijn omdat ze zich tijdens lunchtijd niet vrij kunnen maken.

Als avondlid bent u volwaardig Rotary-lid en krijgt u toegang tot alle activiteiten van de club en tot het nationale en internationale Rotary netwerk. U kunt deelnemen aan alle avond- en lunchbijeenkomsten, de internationale contacten van onze club en alle fellowship-bijeenkomsten buiten de reguliere bijeenkomsten om. Daarnaast participeert u in een of meer commissies van onze club.

Avondleden betalen € 205 voor het lidmaatschap per jaar, zijnde onze kosten en de kosten die wij af moeten dragen aan de Rotary organisatie, en verder alleen voor de lunch/diner-kosten en voor overige activiteiten waaraan zij hebben deelgenomen en/of zich voor hebben aangemeld.

De procedure om lid te worden

Wanneer u kenbaar gemaakt heeft lid te willen worden van onze club, treedt de daarvoor internationaal geldende Rotary-procedure in werking:

 • U levert een CV aan dat door de secretaris van de club doorgestuurd wordt naar alle leden van de club, met de vraag binnen veertien dagen aan te geven of er bewaren zijn tegen het lidmaatschap van u.
 • Wanneer er geen bezwaar aangetekend is (en dat is doorgaans het geval), maakt de voorzitter een afspraak met u voor de installatie als lid.
 • De installatie vind plaats tijdens een clubbijeenkomst op een dinsdag (middag of avond).