Over onze club

Rotary Delft Vrijhof is een club die bestaat uit circa 40 leden, vrouwen en mannen, met allerlei verschillende beroepen. Dat maakt onze club zo aantrekkelijk. Je ontmoet er mensen die je in je normale beroeps-, familie- en vriendenkring niet zomaar tegenkomt. Leden van onze club zijn werkzaam in de zakenwereld, in de dienstverlening, de zorg, de overheidssector, de kunsten en de wetenschappen.

We zijn een zogeheten lunchclub, dat wil zeggen dat een groot deel van onze bijeenkomsten tussen de middag plaatsvinden, op dinsdag van 12.00 tot 13.45 uur. Eenmaal in de maand, op de laatste dinsdag van de maand komen we op dinsdagavond bij elkaar, van 17.30 tot 19.45 uur en elke tweede donderdag van de maand komen we op donderdagavond bij elkaar. Zie voor meer informatie over het programma van deze bijeenkomsten onder ‘Clubzaken’: Vocational Service & Programma op deze website. Om een indruk te krijgen van de concrete invulling hiervan zie: ‘Lunchprogramma’.

De bijeenkomsten op dinsdag vinden plaats in ‘De Schaapskooi’, Korftlaan 3 te Delft. De bijeenkomsten op donderdagavond vinden plaats in restaurant VOC, Oude Delft 125 te Delft.

Daarnaast zien we elkaar bij allerlei activiteiten die we gezamenlijk organiseren. Zie daarvoor op deze website het kopje ‘Clubactiviteiten’.

De meesten van ons hebben een type baan waarbij ze grotendeels baas zijn over hun eigen agenda en plannen hun werkzaamheden zo dat zij frequent de lunchbijeenkomsten op dinsdag kunnen bijwonen. Voor wie dat lastig is, is er het avondlidmaatschap, die daarnaast ook van harte uitgenodigd worden de lunchbijeenkomsten bij te wonen zo vaak zij kunnen.

Heeft u belangstelling eens kennis te komen maken? Neem dan contact met ons op via het daartoe geëigende formulier op deze website. We ontmoeten u graag!

 

De donderdagavondbijeenkomsten

Speciaal voor de leden die zich moeilijk vrij kunnen maken tussen de middag zijn er avondbijeenkomsten. De bijeenkomsten op de laatste dinsdagavond van de maand zijn onderdeel van het jaarprogramma van onze club. Zie voor meer informatie hierover onder ‘Clubzaken’: Vocational Service & Programma op deze website. Voor een concrete invulling van het programma zie: ‘Lunchprogramma’.

Elke tweede donderdag van de maand staat de avondbijeenkomst in het teken van het met elkaar van gedachten wisselen over beroep gerelateerde kwesties. De onderwerpen lopen uiteen: wat motiveert ons echt in ons beroep, wat zijn daarin de lastige kwesties, de ethische dilemma’s en hoe zouden we daarmee om kunnen gaan? De avond begint met een korte inleiding van een van de deelnemers en vervolgens wordt daarover doorgepraat terwijl een maaltijd genoten wordt. De sfeer is informeel en vertrouwd, waardoor er diepgang in de gesprekken ontstaat.

De bijeenkomsten vinden plaats in restaurant VOC, Oude Delft 125 te Delft.

Voor belangstellenden voor onze club is deze bijeenkomst een goede mogelijkheid de sfeer te proeven en te ontdekken of Rotary Club Delft Vrijhof bij hen past. We nodigen dan ook graag geïnteresseerde gasten uit voor deze bijeenkomsten.

Heeft u belangstelling eens kennis te komen maken?  Neem dan contact met ons op via het daartoe geëigende formulier op deze website. We ontmoeten u graag!