Rotary Club Delft-Vrijhof schenkt Sta-op stoel aan Hospice

In het Hospice, waar mensen in hun laatste levensfase verblijven wordt veel liefdevolle aandacht en verzorging aan hen geschonken.
Het bieden van comfort tijdens hun veelal zittend en liggend verblijf daar is essentieel.

Goede Sta-op stoelen leveren dit.

De 5 stoelen in het hospice waren al meer dan 10 jaar oud, enigszins bevuild geraakt en versleten. Met het vervangen van deze stoelen zou een bedrag van ongeveer € 15.000 gemoeid zijn. Daar werden sponsoren voor gezocht en gevonden.
Onze club heeft een stoel geschonken van € 2800. Deze werd door een kleine delegatie van ons tezamen met andere schenkers en de leverancier Zorgdrager aangeboden op 28 mei 2018. Er werd een vurig pleidooi gehouden voor het belang van het goede zitten. Er zijn heel veel mogelijkheden comfort te bieden. Ook vond er een rondleiding plaats in het Hospice afgesloten door een kort, informeel samenzijn.

De stoel zit uitstekend.