Woordje van de voorzitter

Woordje van de voorzitter

Ik heb er voor gekozen om in de gedachte van Anna een speciale focus te kiezen voor ons programma voor  20-21. Mijn keus is daarbij gevallen op jeugd en onderwijs. De jeugd heeft de toekomst en zonder opleiding krijgt die jeugd geen eerlijke kans. Zeker in de tijden van en hopelijk spoedig na corona behoeven zij speciale aandacht.

Niemand weet nog wat de schade van de corona maatregelen voor de jeugd en hun opleidingstraject zal zijn. Dat die er is, zeker voor hen met minder kansen, is zeker. Vandaar dat ik graag zie dat we ons daar op focussen, zowel direct in Delft maar zeker ook buiten onze stads- en landsgrenzen. Dat betekent dat ik het programma voor sprekers op deze twee onderwerpen wil focussen en ook onze eigen bijdrage daarop wil richten. Niet dat alles alleen maar daarover mag gaan natuurlijk maar wel een rode draad door het jaar heen.

Ik ben iemand van actie en doen, praten is goed daarna ook wat doen is beter. Willen we er heden ten dage als Rotary toe doen en daarmee tegelijk de fondsenwerving steunen en ons leden aantal op peil houden dan moeten we ons wel laten zien, actie met impact. Daarmee geven we ook invulling  aan de basis gedachte van Rotary service above self.

Fellowship is de basis van Rotary. Wij zijn een heel goede fellowship club maar ik wil ons ook meer op Community Service gaan laten richten en daarbij verder gaan dan financiƫle steun. Op die manier doen we er toe en krijgen we zichtbaarheid. Dat vergt een goede interne en externe communicatie, kansen creƫren en kansen pakken. Daarbij hoort ook een tijdige besluitvorming. Vandaar dat ik van jullie allen een wat meer actieve rol verwacht. Ik wil daartoe ook graag een keer een clubbijeenkomst gebruiken om eens zonder spreker met elkaar hierover een discussie te voeren. Wellicht ook een idee voor de kleine bijeenkomsten of de tafeltjes van zes. Daartoe heb ik drie hoofdvragen gedefinieerd:

1. Hoe implementeren wij als club onze Service Above Self,

2. hoe vergroten we onze daadkracht,

3. hoe dragen we bij aan een betere socialere samenleving binnen en buiten onze eigen club en netwerk?

Daarbij wil ik dan ook zien hoe we ons programma dit jaar gaan aanpakken en invullen. Voor wat betreft het samenkomen lijkt mij een mix van dit soort bijeenkomsten en virtuele zoom meetings het beste. Dan kunnen we ook contact houden met de leden die vooralsnog liever niet in een ruimte bijeenkomen willen komen.  Ene week hier andere achter de laptop.

Als er iets is dat ik heb geleerd in mijn werkzame leven is het wel omgaan met het onverwachte, niets is zeker tot dat het voorbij is. Plotselinge verstoringen moeten je niet uit het veld slaan maar daarvoor gelden drie begrippen, Improvise, Adapt en Overcome. We staan als club, land en als mensheid voor een uitdagende periode, die flexibiliteit van ons en velen in onze directe omgeving en onze samenleving zal verlangen. Ik ben er van overtuigd dat Rotary als bewezen instituut daartoe een zeer bruikbaar middel is. Aan ons allen om daar op een bescheiden maar doortastende wijze invulling aan te geven.

Ik kijk er zeer naar uit om samen met jullie deze komende periode invulling te geven aan de vele mooie aspecten van het lid zijn van een Rotary club. Gezamenlijk verder in een meer dan ooit dynamische wereld.