Blog

Woordje van de voorzitter

Woordje van de voorzitter

Ik heb er voor gekozen om in de gedachte van Anna een speciale focus te kiezen voor ons programma voor  20-21. Mijn keus is daarbij gevallen op jeugd en onderwijs. De jeugd heeft de toekomst en zonder opleiding krijgt die jeugd geen eerlijke kans. Zeker in de tijden van en hopelijk spoedig na corona behoeven zij speciale aandacht. Niemand weet nog wat de schade van de corona maatregelen voor de jeugd en hun opleidingstraject zal zijn. Dat die er is,…

Lees Meer Lees Meer

Community Service Delft Vrijhof doneert ruim 3.500 Euro’s

Community Service Delft Vrijhof doneert ruim 3.500 Euro’s

De Stichting Community Service Delft-Vrijhof heeft over het boekjaar 2018-2019 in totaal voor € 3.515,— aan donaties verstrekt. Dit bedrag is als volgt verdeeld. Een bijdrage van € 250,— werd verstrekt aan de natuurtuin Rijswijk. De Delftse Stichting Madame Ouaga ontving € 765,— voor de vervanging van een kapotte waterpomp in Tampèlga, Burkina Faso. Een gift van € 1.500,— ging naar de Vrienden van Museum Het Prinsenhof als sponsobijdrage voor de tentoonstelling over de 17e eeuwse Delftse meesterschilder Pieter de Hoogh. Ten slotte overhandigde…

Lees Meer Lees Meer