Community Service Delft Vrijhof doneert ruim 3.500 euro

hortus_oculus
Onze club steunde in 2019 o.a. de Hortus Oculus bij World Art Delft.

De Stichting Community Service Delft-Vrijhof heeft over het boekjaar 2018-2019 in totaal voor € 3.515,— aan donaties verstrekt. Dit bedrag is als volgt verdeeld. Een bijdrage van € 250,— werd verstrekt aan de natuurtuin Rijswijk. De Delftse Stichting Madame Ouaga ontving € 765,— voor de vervanging van een kapotte waterpomp in Tampèlga, Burkina Faso. Een gift van € 1.500,— ging naar de Vrienden van Museum Het Prinsenhof als sponsobijdrage voor de tentoonstelling over de 17e eeuwse Delftse meesterschilder Pieter de Hoogh. Ten slotte overhandigde onze club een cheque van € 1.000,— aan de Stichting Vrienden van World Art in Delft als bijdrage aan de Hortus Oculus, de belevingstuin met beeldende kunst voor zowel mensen met een visuele beperking als de ziende mens. De speciaal ontworpen tuin is ingebed in het landschappelijk beeldenpark Land Art Delft, een groene oase tussen Rotterdam en Den Haag.

De Stichting Community service Delft-Vrijhof heeft ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging, door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen die een algemeen maatschappelijk belang nastreven op sociaal of cultureel gebied en aan instellingen die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.
De stichting probeert deze doelstelling te bereiken door via donaties en fundraisingsacties gelden in te zamelen en uit die gelden bijdragen te verstrekken aan personen of instellingen die naar het oordeel van het bestuur en de Rotary club Delft Vrijhof steun behoeven. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit Tim Dröge (penningmeester) en Martin Plomp (bestuurder).
De bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding van kosten.

Over het boekjaar 2018-2019 (1-7-2018 t/m 30-6-2019) bestonden de inkomsten uit € 4.150,- aan donaties. Aan het eind van het boekjaar was nog een bedrag van ongeveer € 7.200,— beschikbaar.
De Stichting Community service Delft-Vrijhof is gevestigd, p/a Westvest 38, 2611 AZ Delft en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41145184. Het RSIN nummer is: 816071275.

Bezoek Narrowhouse in de Oude Kerk van Delft

 

  

Gewoon bijzonder

In de Oude Kerk in Delft staat een uniek kunstwerk: Narrow House van Erwin Wurm. Het is een bijzondere ervaring daar doorheen te lopen. Narrow House is de blikvanger van de manifestatie ‘gewoon bijzonder’ georganiseerd door expositieruimte 38CC.

Coen de Jong heeft ons op 29 oktober uitleg gegeven bij deze manifestatie. Buitengewoon bijzonder. Tijdens het diner na afloop hebben we nagepraat.

Cheque voor Prinsenhof

Op vrijdag 18 oktober overhandigde ons clublid Josée Claassen een cheque van € 10.000,- aan Janelle Moerman, directeur van museum Prinsenhof. Dit bedrag werd bijeengebracht door diverse serviceclubs.

De overhandiging vond plaats tijdens “Night at the Museum with Pieter de Hooch” in de Van Mandelezaal in aanwezigheid ruim 160 belangstellenden .

Het bedrag is besteed aan het vervaardigen van een prachtig vormgegeven catalogus

 

Activiteiten

Hieronder een foto van onze watershop in Enasen, Gujarat waar afgelopen jaar ongeveer 200.000 liter gekoeld water is geproduceerd en verkocht voor 0,01 euro/liter.

28 augustus
Wandeling door de natuurtuin in het Wilhelminapark te Rijswijk. We krijgen uitleg over de bijenstand en nachtvlinders in de regio. Als dank schenken we Hung  een bedrag voor Child Surgery Vietnam.
De bijeenkomst sluiten we af met een hapje en een drankje in de tuin van Hanneke.

28, 29 en 30 september. Bezoek van RC Chislehurst aan onze club.

Samen met onze Engelse gasten genieten we van een gevarieerd programma. Naast de smakelijke diners ontmoeten we elkaar in een stukje gezamenlijke geschiedenis tijdens een bezoek aan het watersnoodmuseum in Zeeland. Een geslaagd weekend.

16 oktober. Bezoek aan Hortus Oculus, Art Centre Delft.

Paula Kouwenhoven geeft ons een rondleiding door de beeldentuin. Niet alleen aangelegd voor visueel beperkten; voor iedereen een ervaring: beelden beleven in de natuur aan de rand van Delft

Dinsdag 31 juli 2018

Tijdens een wandeling vertelt onze gids Thijs het echte verhaal van de Schilderswijk.
We bezoeken een Hindoetempel en Moskee.
Na deze korte, mooie en interessante kennismaking met een stukje kleurrijk, cultureel divers Den Haag genieten we van een heerlijke oriëntaalse maaltijd bij Lalezar.

Rotary Club Delft-Vrijhof schenkt Sta-op stoel aan Hospice

In het Hospice, waar mensen in hun laatste levensfase verblijven wordt veel liefdevolle aandacht en verzorging aan hen geschonken.
Het bieden van comfort tijdens hun veelal zittend en liggend verblijf daar is essentieel.

Goede Sta-op stoelen leveren dit.

De 5 stoelen in het hospice waren al meer dan 10 jaar oud, enigszins bevuild geraakt en versleten. Met het vervangen van deze stoelen zou een bedrag van ongeveer € 15.000 gemoeid zijn. Daar werden sponsoren voor gezocht en gevonden.
Onze club heeft een stoel geschonken van € 2800. Deze werd door een kleine delegatie van ons tezamen met andere schenkers en de leverancier Zorgdrager aangeboden op 28 mei 2018. Er werd een vurig pleidooi gehouden voor het belang van het goede zitten. Er zijn heel veel mogelijkheden comfort te bieden. Ook vond er een rondleiding plaats in het Hospice afgesloten door een kort, informeel samenzijn.

De stoel zit uitstekend.

Watertank voor Kenia

Na een zeer lange onzekere periode is het toch voor elkaar gekomen. In Nakuru hebben ze het bouwen van de watertanks in het 6T-project weer kunnen opstarten.
Hierbij een foto en Certificate of Appreciation van de door ons gesponsorde en geadopteerde 10.000 liter watertank in de Regio Nakuru, Kenia.
Tanknummer HN 2014 is opgeleverd, inclusief plaatsten van ca 100 bomen en de aanwezigheid van een goed Toilet.

Wederom konden wij veel Keniaanse families echt gelukkig maken.
Tot nu toe zijn totaal 5500 watertanks gebouwd.
Het wordt er groener door de bomen, gezonder door het schone water en je ziet meer en meer economische activiteiten.

Woensdag 20 december overhandigde onze voorzitter Willem Duker aan Erik Graafland een cheque van € 5000,-

We hebben als club maar liefst € 29.000,- kunnen bijdragen aan de restauratie van de Nieuwe Kerk. Deze gelden komen uit de opbrengst van het organiseren van drie jaar een Requiem scratch.

Op 20 december is er een laatste bijdrage van 5.000,- euro overhandigd door voorzitter Willem Duker aan Wilko Blaak (hoofd Oude en Nieuwe Kerk). Vanuit de organisatie Nieuwe Kerk waren tevens aanwezig Erik Graafland (fondsenwerving) en Carol van Dam (verhuur en onderhoud). Vanuit de Scratch organisatie Elzo de Boer. Vanuit Rotary Vrijhof Delft; Willem Duker, Josée Claassen Johannes van Silfhout, Hans van Breugem, Martin Plomp en Jet Verloove.

De restauratie van de Nieuwe Kerk heeft jaren geduurd. Het is door de organisatie dan ook onmogelijk om aan te geven waar het geld precies aan is besteed. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe de verlichting de stenen uitlicht en het geheel in balans brengt. Ik had wel eens eerder naar boven gekeken maar wordt nu getroffen door de schoonheid ervan.’ Aldus Willem Dukker. ‘Wij zijn trots dat wij hier als Rotaryclub Vrijhof aan bij hebben mogen dragen’.

Ook de heer Blaak sprak een woord van dank uit: ‘Het is mooi om te zien dat er mensen zijn die zich al die jaren betrokken hebben getoond. Die een actie zoals de scratch hebben opgezet om daar niet alleen zelf plezier aan te beleven maar daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Tijdens de recente (her)openingsweken is voor het eerst echt goed zichtbaar geworden wat al die jaren van inspanning opgeleverd heeft. Wij hebben daar waardering voor en bedanken jullie voor jullie bijdragen.’

Onze club heeft 19 december jl ook een bescheiden bijdrage van 2.000,- euro geleverd aan de Lutherse Kerk ten behoeve van de uitlichten aan de buitenkant. De bijdrage voor de Nieuwe Kerk heeft mede bijgedragen aan het uitlichten van de schoonheid van de binnenkant. Daarmee hebben we in deze donkere dagen van het jaar toch als club ons licht laten schijnen op en in twee schitterende Delftse iconen van de stad Delft. Plekken waar mensen zich verbonden voelen. Het is mooi dat wij daarvan deel mogen uitmaken.

Meer lezen over de restauratie van de Nieuwe Kerk?

https://oudeennieuwekerkdelft.nl/restauratie-nieuwe-kerk/restauratieprogramma/aanleiding

Why is Rotary Delft-Vrijhof supporting the water shop program?


Willem Duker, president of the Rotary Club Delft Vrijhof:

“Rotary Club Delft-Vrijhof has a long tradition in supporting innovative projects in Developing Countries to strengthen local villagers and communities in their wellbeing. For more than 50 years we have been directly involved in doing so.

The watershop program we recently supported is unique in its simplicity: Purifying saline water and making it available as safe clean drinking water for people in province Gujarat, India. People are able to fetch water 24/7 at the watershops. In order to make good for the operational costs, people contribute a locally acceptable price for the clean water.

Being part of the Rotary Community we often try to join hands in setting up projects having the potential to scale up rapidly. The watershops project in Gujarat  delivers such a project and we are happy to be informed that a number of other Rotary Clubs around the world have already agreed to join this program in order to generate the scale up.

Together we are strong. Rotary Club Delft-Vrijhof is convinced that in supporting this program a long term and sustainable goal of water solution is promoted. We invite other Rotary Clubs and organizations also to join and help providing clean drinking water for the less fortuned people.”

For more information see watershops.com

 

50-jarig jubileum van onze Engelse zusterclub Chislehurst

 

 

Community Service en Fondsenwerving

Rotary is een wereldwijde beweging die dienstbaar is aan de samenleving. Het motto van Rotary is dan ook ‘Service above Self’. Rotaryclubs ondersteunen goede doelen en organiseren activiteiten om fondsen te werven. Dit noemen wij ‘Community Service’. De belangrijkste activiteit van Rotaryclub Delft Vrijhof op dit gebied was het organiseren van een  ‘Mozart scratch’. Dat is een kooruitvoering waarin zangers uit het hele land in één dag, onder leiding van een professionele dirigent, het Requiem van Mozart instuderen en ’s avonds uitvoeren. Van tevoren hebben de zangers uiteraard al thuis geoefend. Bij de uitvoering wordt het koor van amateurzangers bijgestaan door professionele solisten en muzikanten. Deelnemers aan de uitvoering betalen voor hun deelname en het bezoekend publiek betaalt uiteraard voor de entree. De opbrengst gaat naar het goede doel. De laatste scratch van mei 2017 leverde een opbrengst op van netto maar liefst € 7.000,-. Het komt ten goede aan  de restauratie van de Nieuwe Kerk en de verlichting van de Lutherse kerk.

In het verleden heeft Rotaryclub Delft Vrijhof ook andere activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor goede doelen, zoals een dienstenveiling, diners, golfclinics en de verkoop van glühwein op Lichtjesavond.  Deze activiteiten worden georganiseerd door onze commissie Community Service.

De kas van Community Service wordt verder gevuld door jaarlijkse vrijwillige bijdragen van de leden van de club. Voor het beheer van de gelden die worden geworven is een speciale stichting in het leven geroepen. Voorzitter van de stichting is ons lid Tim Dröge.

Algemene achtergrondinformatie en jaarverslagen (klik op de links hieronder om de pdf-bestanden te downloaden):