Internationale contacten

Internationale contacten

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen de volkeren, ligt ten
grondslag aan onze internationale contacten.

Als Rotarian maak je deel uit van een wereldwijd netwerk en kun je waar dan ook ter
wereld deelnemen aan clubbijeenkomsten van plaatselijke clubs. Dat kan zeer verrijkend
zijn.

Onze Rotary club heeft nauwe banden met 2 buitenlandse Rotary clubs. Wij bezoeken elkaar en ondersteunen elkaars akties.