Nieuwe generatie

Nieuwe generatie

We spannen ons in dingen te doen de ‘nieuwe generatie’ ten goede komen.

Onder‘nieuwe generatie’ verstaan we zowel de jeugd als de nieuwkomers in Nederland. Zo
begeleiden een aantal leden van onze club statushouders en helpen hen met het
integreren in de Nederlandse samenleving.

Anderen begeleiden, met hetzelfde doel, IHE studenten, studenten aan het wereldberoemde
wateropleidingsinstituut in Delft.

Ook ondersteunen we activiteiten voor kinderen in een achterstandspositie.