Clubbijeenkomsten

Clubbijeenkomsten

Rotary heeft enkele mooie tradities wat betreft de invulling van de clubbijeenkomsten.

Als je lid bent van een Rotaryclub word je geacht hoge ethische normen te hanteren in je
werk. Dat is mooi geformuleerd, maar de praktijk van alledag is vaak weerbarstig. Dus hoe
doe je dat dan? Tegen welke problemen loop je aan? En hoe ga je daarmee om?
Daarover praten we met elkaar tijdens onze bijeenkomsten. In Rotarytermen heet dit
‘Vocational Service’ Dat is de kern waar Rotary om draait.

Elke tweede dinsdagavond van de maand staat zodoende in het teken van het met elkaar
van gedachten wisselen over beroep gerelateerde kwesties. De onderwerpen op die
dinsdagavonden lopen uiteen: wat motiveert ons echt in ons beroep, wat zijn daarin de
lastige kwesties, de ethische dilemma’s en hoe zouden we daarmee om kunnen gaan? De
avond begint met een korte inleiding van een van de deelnemers en vervolgens wordt
daar over doorgepraat terwijl een maaltijd genoten wordt. Dat gebeurt op een open, elkaar
kritisch bevragende, maar ook steunende manier. Dankzij onze diversiteit krijg je soms
verrassende adviezen en word je op nieuwe ideeën gebracht!

Ook houden wij allemaal een zg. ‘beroepspraatje’ waarin we over ons vak vertellen en
daarmee geven we aan mensen die slechts een algemeen beeld van een beroep hebben
een prachtig inkijkje. Het idee daar achter is het begrip voor elkaar te vergroten. Zo kom je
bijvoorbeeld te weten wat een notaris allemaal nog meer doet dan aktes laten passeren bij
de verkoop van huizen of hoor je van een agrariër met heel bijzondere koeien dat het een
misvatting is dat zijn werk alleen bestaat uit de koeien in de wei laten en twee keer per dag
naar de stal halen om te melken.

Elk jaar kiezen we een thema dat te maken heeft met ethische vraagstukken in het werk.
Vier sprekers besteden aandacht aan dat thema tijdens de clubbijeenkomsten en we
organiseren zg. ‘tafeltjes van zes’. Dat zijn bijeenkomsten bij leden thuis waar met zes
Rotarians gesproken wordt over dat thema. Omdat je dan in een klein gezelschap bent, is
het mogelijk flink de diepte in te gaan met het bespreken van de thematiek. Deze ‘avondje
van zes’ ervaren we als een zeer waardevolle aanvulling op de reguliere bijeenkomsten.

Een andere traditie binnen Rotary is het ‘levensbericht’. Een van de leden vertelt over haar
of zijn leven, verhalen over een leven met ups en downs. Dat zijn kostbare momenten in
de club, want het gaat om heel persoonlijke verhalen die maken dat we elkaar nog veel
beter leren kennen. Zo’n levensverhaal vergt een grote mate van openheid. Die is er
wanneer je je echt thuis voelt in de club. Voor een levensbericht kies je altijd je eigen
moment. Het zijn verhalen waarvan we elkaar beloven dat we de gepaste
vertrouwelijkheid betrachten, zoals dat bij vrienden te doen gebruikelijk is.

Zelf een voordracht houden in onze club?
Het houden van een voordracht in onze club, bijvoorbeeld over je werk, kan een mooie
gelegenheid bieden wederzijds kennis te maken. Mocht je daar iets voor voelen, leg dan
contact met ons via de contactpagina .