Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

Woordje van de Duo-Voorzitters

Onze mooie club viert dit jaar haar 55ste jubileum. Dat we in staat zijn om mee te groeien met onze tijd blijkt uit het feit dat we dit jaar een duo-voorzitterschap zijn aangegaan. Voor het eerst.

Wij stellen ons graag even voor:

Petra van der Cammen en Jet Verloove

Dit is voor ons én de club dus een plons in het diepe maar wij zijn ervan overtuigd dat we elkaar goed aanvullen en veel kunnen betekenen voor de club. Petra zal vooral de lunchbijeenkomsten voor haar rekening nemen en Jet de avonden.

Wij kijken uit naar dit Rotary jaar!

Vorig jaar is er een hele serie lezingen gehouden over het thema Duurzaamheid en Klimaatcrisis. Tijdens onze tafeltjes van 6 (een jaarlijks terugkerend onderdeel van het programma) hebben we daar uitvoerig over nagepraat.

Wij, de duo-voorzitters van dit jaar, hebben daarom en voortbordurend hierop, voor het jaarthema “duurzaamheid” en maken dit nog concreter, namelijk; Duurzaam Doen. Een beetje in de trant van; ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’.

Waarbij wij ons ook als club gaan afvragen; hoe duurzaam zijn wij eigenlijk?  En; in hoeverre zijn wij bereid om daarin keuzes te maken? Of veranderingen door te voeren?

Het hoofdthema van de Rotary wereldwijd is ‘Imagine Rotary’ en zoals Jennifer Jones (2022) aangaf in haar speech;

‘You don’t imagine yesterday.’ ‘You imagine tomorrow.’

Wij zien een clubjaar voor ons met veel duurzame relaties met elkaar en met andere partijen. Zoals samenwerken met de andere Rotaryclubs in Delft. Dat doen we nu al met de Rotary Santa Run Delft.

We stellen dus ook voor om als Rotaryclub actief bij te dragen aan projecten met als thema duurzaam doen en projecten die bijdragen aan grote of kleine veranderingen in iemands leven. Met oog voor diversiteit en aandacht voor het verjongen van ons ledenbestand.

Gelukkig hebben we ook weer goede commissies kunnen samenstellen waarvan een aantal al weten of ze voort willen borduren op wat reeds ingezet is of met andere plannen komen.

Daarbij gaan we geen veranderingen uit de weg als die nodig blijken en waar we met elkaar achter kunnen staan om zo onze doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen.

Vragen of suggesties? Neem vooral contact met ons op! Omgekeerd zullen wij dat ook doen.

Met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken én Duurzaam Doen!